KobietyMeżczyźni
Trening jednorazowy 20 zł. 20 zł.
Karnet 2-tygodniowy 50 zł.60 zł.
Karnet miesięczny 80 zł.120 zł.
Karnet 2-miesięczny 140 zł.200 zł.
Karnet 6-miesięczny 400 zł.480 zł.Dla młodzieży uczącej się ( technikum,liceum ) oraz emeryci i renciści, karnet miesięczny wynosi 80 zł.

Honorowane są karty Benefit System oraz Fit Profit , Fit Flex i OK System.

canadian pharmacy online pharmacy online antibiotics online antibiotics online pharmacy https://rxcanadainpharmacy.com/ pharmacy online