KobietyMeżczyźni
Trening jednorazowy 10 zł. 10 zł.
Karnet 2-tygodniowy 35 zł.50 zł.
Karnet miesięczny 60 zł.100 zł.
Karnet 2-miesięczny 100 zł.180 zł.
Karnet 6-miesięczny 300 zł.420 zł.Dla młodzieży uczącej się ( technikum,liceum ) oraz emeryci i renciści, karnet miesięczny wynosi 60 zł.

Honorowane są karty Benefit System oraz Fit Profit , Fit Flex i OK System.

canadian pharmacy online pharmacy online antibiotics online antibiotics online pharmacy https://rxcanadainpharmacy.com/ pharmacy online